Karina Beumer: Dagboek van een Vervanger

Begin september 2020 plaatst Karina Beumer een vacature waarin ze haar eigen kunstenaarschap als baan aanbiedt (betaald). De vervanger zal haar werkzaamheden voortzetten, zowel voor als achter de schermen. Annelein Pompe reageert op de vacature, nog niet helemaal bewust van wat haar te wachten staat. In ‘Dagboek van een vervanger’ beschrijft ze —per uur— haar verslag van deze periode.

At the beginning of September 2020, Karina Beumer posts a vacancy in which she offers her own artistry as a job (paid). The stand-in will continue her work, both in front of and behind the scenes. Annelein Pompe responds to the vacancy, not yet fully aware of what awaits her. In ‘Diary of a substitute’ she describes — hourly — her report of this period.